Taalniveau B1 – wat is het en wat moet je ermee?

Er wordt veel geschreven en gesproken over taalniveau B1. Maar er zou ook veel meer geschreven moeten worden OP taalniveau B1. Wat is nu eigenlijk taalniveau B1, welke niveaus zijn er nog meer en wat moet je met B1?

De taalniveaus

Taalniveau B1 is een taalniveau uit het Europees Referentiekader voor de Talen. Om taalniveaus met elkaar te kunnen vergelijken is er een Europees raamwerk vastgesteld voor alle moderne vreemde talen. Elke Europese taal is dus langs dezelfde meetlat te leggen.

Binnen het kader zijn de volgende 6 niveaus vastgelegd:

Wat is taalniveau B1
Wat is taalniveau B1
Waarom schrijven op B1-niveau?

Taalniveau B1 is dus het taalniveau dat de meeste Nederlanders begrijpen. Maar veel (officiële) teksten, zoals brochures, algemene voorwaarden, handleidingen, brieven en zelfs websites zijn geschreven op een veel hoger niveau.

Dat komt omdat we op school leren formeel en zakelijk te schrijven. Dat staat professioneel. Maar tijden zijn veranderd. Door deze niveaus weten we dat een groot deel van de Nederlanders die teksten niet begrijpt en dat verklaart waarom bijvoorbeeld belangrijke overheidsinformatie niet altijd goed wordt opgevolgd.

Gevolg:

 • Mensen lezen de tekst, maar hebben ‘m niet goed begrepen. Het is niet duidelijk wat ze nu moeten doen of wat er van ze verwacht wordt.
 • Mensen haken na een paar regels af, omdat het ze te veel moeite kost de vertaalslag naar begrijpelijke taal te maken. Ze weten niet dat ze iets moeten doen of dat er iets van ze verwacht wordt.
Richtlijnen B1-niveau

Hoe meet je nu of een tekst op B1 geschreven is en, belangrijker nog, hoe schríjf je dan op B1-niveau? Taal is een nogal abstract fenomeen, dus is er geen strikte checklist voor B1 teksten. Maar er zijn wel richtlijnen waar je je aan kunt houden.

Richtlijnen:
 • Verplaats je volledig in de lezer. Als je goed weet aan wie je schrijft, weet je ook goed wat hij/zij begrijpt.
 • Gebruik alleen woorden die je lezer kent en die veel voorkomen. Ook is het belangrijk dat ze een letterlijke betekenis hebben. Wij Nederlanders houden van metaforen en figuurlijk taalgebruik, maar dat kan de lezer op het verkeerde been zetten. Deze laatste uitspraak is er een goed voorbeeld van. Andere voorbeelden: een beer van een vent, een dode vulkaan, koken van woede.
 • Gebruik alleen jargon als je lezer het kent en het van je verwacht.
 • Maak zinnen van gemiddeld 10 tot 15 woorden lang. Alinea’s zijn gemiddeld 10 tot 15 zinnen lang (of ongeveer 100 woorden).
 • Schrijf persoonlijke zinnen, dus met ik/wij en u/jij.
 • Wissel passieve en actieve zinnen af. Een tekst vol passieve zinnen maakt ‘m saai en taai, maar je hoeft passieve zinnen niet helemaal uit te bannen. Passieve zin: “Die beslissing zal aan het einde van de week worden genomen.” Actieve zin: “Die beslissing nemen we aan het einde van de week.”
 • Gebruik niet te veel bijzinnen; maak er liever twee zinnen van. Een bijzin is eigenlijk een zin ín een zin die ervoor zorgt dat de zin moeilijker te lezen wordt. Ze ontstaan als je te veel informatie in één zin wil zetten. Dus niet “De rode jas, die ze gisteren in de uitverkoop gekocht had omdat ze vond dat ze ‘m verdiend had, was dezelfde als die van haar moeder.” maar “De rode jas had ze gisteren in de uitverkoop gekocht, omdat ze vond dat ze ‘m verdiend had. Het was dezelfde als die van haar moeder.”
Toegankelijk en aantrekkelijk schrijven

Schrijven op taalniveau B1 is onderdeel van een aantrekkelijke tekst die prettig leest. Schrijven op taalniveau B1 zorgt voor begrijpelijke taal. Maar een aantrekkelijke tekst heeft ook een aantal visuele elementen:

 • Tussenkopjes, zodat de tekst wordt opgebroken én er vooraf gescand kan worden waar de tekst over gaat.
 • Witregels, zodat het niet aanvoelt als een vloedgolf aan informatie.
 • Opsommingen, zodat informatie makkelijker opgenomen wordt.
Wat is taalniveau B1 voor jouw organisatie?

Schrijven op B1 niveau alleen voor ‘officiële’ teksten? Nee, zeker niet!

Ook nieuwsbrieven, blogs, faqs en posts op sociale media zijn aantrekkelijker als ze in B1 zijn geschreven.
Grote kans dat jouw organisatie ook ‘te moeilijk’ schrijft. Wil je dat eens onderzoeken en jezelf en je collega’s een nieuwe huistaal aanleren? Dit zijn de voordelen:

 • Je teksten, advertenties en campagnes worden effectiever en hebben een groter bereik
 • Conversie op jullie berichten zal groter zijn
 • Jullie klantenservice zal minder vragen hoeven behandelen die ook al in de faqs staan
 • Het schrijven van teksten zal sneller gaan, omdat de schrijvers een natuurlijkere taal gebruiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira